Projektering

En god start og et konkret mål. SEL har mange års erfaring med projektering, hvor detaljeringsgraden intensiveres igennem de forskellige faser.

Projekteringen skal medvirke til at fastlægge det aktuelle projekt entydigt med det formål, at sikre at risici bliver klarlagt og afklaret for senere hen under udførelsesforløbet, at skabe et godt arbejdsmiljø på byggepladsen.

Et godt projekt- og udbudsmateriale er nemlig en væsentlig forudsætning for entreprenørens mulighed for at tilrettelægge byggeopgaven på en god måde både i forhold til arbejdsmiljø, men også tid og kvalitet. Det er således også i bygherrens interesse, at projektet er grundigt gennemarbejdet. Det er vigtigt, at alle væsentlige beslutninger er taget inden udbud, da det forbedrer entreprenørens mulighed for at planlægge byggeforløbet.

Projektet skal være gennemarbejdet. Projekter er typisk komplekse, og det stiller krav til, at projektet gennemarbejdes i projekteringsfasen.

Er projektet ikke ordentligt gennemarbejdet, vil det afføde uafklarede spørgsmål fra entreprenører i tilbudsfasen eller medføre mangler, der vil kræve ændringer af projektmaterialet under udførelsen. Dette kan belaste både projektets tid og økonomi.​​