Drift- og vedligeholdelsesplaner

Vi udarbejder realistiske og økonomiske gennemarbejdet

10-års drift- og vedligeholdelsesplaner, som grundlag for

en langsigtet planlægning.

Udarbejdelse af en 10 års vedligeholdelsesplan omfatter følgende:

  • Besigtigelse af jeres ejendom. Gerne med deltagelse af jer, som har kendskabet til jeres ejendom.
  • Indhentning af diverse oplysninger om jeres ejendom.
  • Fotoregistrering af jeres ejendom.
  • Mulighed for besigtigelse af tagflader, tagrender, kviste og skorstene på ejendommen udført med drone som dermed dokumenteres med fotos og video
  • Vurdering og indhentning af information af hidtidige udførte arbejder på ejendom, i samarbejde med jer og jeres information.​

Overordnet vil undersøgelsens og rapportens formål være, at vurdere og beskrive omfanget af bygningens fysiske tilstand.

Rapporten vil blive udarbejdet på baggrund af visuel gennemgang af bygningernes synlige og alment tilgængelige bygningsdele og afdækker synlige fejl, skader og mangler, samt foreslår tiltag til istandsættelse, vedligeholdelse og forbedring.

Dvs. der er overordnet beskrives de konstaterede problemområder (vedligeholdelsesefterslæb) på/i ejendommen, hvorledes de kan afhjælpes, samt en afsluttende konklusion, der anviser en prioriteret rækkefølge for udbedring/afhjælpning af de konstaterede mangler og skader. Hermed skabes et fremtidssikret økonomisk overblik over de renoveringstiltag, som vil være nødvendige at iværksætte.​

Eksempler på registrering af tagflader​ med drone: