Byggeledelse og sikkerhedskoordinering

Hos SEL har vi stor erfaring med byggeledelse, med særligt fokus på tids- og økonomistyring i en tæt konstruktiv dialog med de involverede partnere og udførelse af sikkerhedskoordinering efter devisen ”ordnung muss sein”.

Byggeledelse på dit projekt kan være afgørende faktor for succes eller fiasko. Og alligevel oplever vi, at netop på den front, spares på timerne og honoraret og der indgås ikke de nødvendige ansvarsfordelingsaftaler og sagen bliver ikke bemandet med folk med det nødvendige kompetencer med byggefaglig viden.​

Vi anser byggeledelse, som et særligt fagspecifikt område, der kræver stor byggetekniske kundskaber og økonomisk indblik og overblik over de planlægningsmæssige processer.

Det er vores opfattelse, at ved en pragmatisk og løsningsorienteret tilgang, så får vi skabt størst tryghed. Det er vigtigt, at byggeprocessen er stabil under hele forløbet.​

Sikkerhedskoordinering:

Det er bygherrens ansvar, at arbejdet på byggepladsen kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Et juridisk ansvar, som bygherre ikke kan overdrage til andre.

Det er bygherrens ansvar, at der på mellemstore byggepladser, er en sikkerhedskoordinator tilstede i et defineret omfang, som har kontakten og den sikkerhedsmæssige styring til de involveret virksomheder på byggepladsen.

Vi er uddannet sikkerhedskoordinatorer og har god erfaring med at arbejde som sikkerhedskoordinatorer på de større byggepladser. Erfaringen viser, at en ryddelige og overskuelig byggeplads altid er et sundhedstegn og skaber en effektiv udførelse – en god investering!!