Ejer- og andelsboligforeninger - renoveringsprojekter

SEL har gennem mange år, som hovedrådgiver udarbejdet solide og gennemarbejdet renoveringsprojekter for hhv. ejer- og andelsboligforeninger, hvor tid og økonomi og slutresultat er i fokus.

For os er det vigtigt, at der parallelt med udarbejdelse af renoveringsprojektet, iværksættes de nødvendige forundersøgelser hurtigst muligt og helst tidligt i projekteringen, så de kan danne grundlag for planlægning og projektering af renoveringsopgaven. Vi som projekterende og rådgiver skal på baggrund af resultaterne af forundersøgelserne give bygherren overslag på, hvad miljøsanering og andre foranstaltninger medfører af omkostninger. Det giver det bedste udgangspunkt for planlægningen. Man kender alle forudsætninger for og risici ved projektet.​

Projekteringen skal ikke kun have fokus på produktet, men også på byggeprocessen. Det er især nødvendigt i renoveringsprojekter, hvor man ofte er nødt til at tilpasse løsninger til eksisterende forhold, og hvor logistik og tilgængelighed ofte er kritisk for udførelsen.

Dette kræver, at projekterende og rådgivere i høj grad forholder sig til de arbejdsprocesser, som entreprenørerne skal udføre, og at disse vurderes i forhold til arbejdsmiljørisici og bygbarhed.​